Cennik


W trakcie aktualizacji...


Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji dla zabiegów wykonywanych w gabinecie DENTIKA.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Usługa
Konsultacja, badanie
Znieczulenie systemem The Wand STA
Zdjęcie diagnostyczne RTG zęba (w ramach leczenia w gabinecie DENTIKA - Bezpłatne)
Wypełnienie zęba - 1 powierzchnia
Wypełnienie zęba - 2 powierzchnie
Wypełnienie zęba - 3 powierzchnie
Usunięcie amalgamatu
Licówka kompozytowa
Odbudowa zęba z zastosowaniem włókna szklanego
Szynowanie zęba za pomocą włókna szklanego
LECZENIE ENDODONTYCZNE (KANAŁOWE)
Usługa
Zatrucie zęba (dewitalizacja zęba)
Opracowanie + wypełnienie 1 kanału
Opracowanie + wypełnienie 2 kanałów
Każda dodatkowa wizyta
Leczenie endodontyczne zęba stałego u dziecka
PROFILAKTYKA, ESTETYKA
Usługa
Piaskowanie łuku górnego i dolnego
Skaling całkowity (usunięcie kamienia) łuku górnego i dolnego
Wybielanie w gabinecie
Wybielanie nakładkowe (nakładki indywidualne + 4 strzykawki żelu wybielającego)
Fluoryzacja Fluor Protector
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
Usługa
Konsultacja
Wizyta adaptacyjna
Wizyta adaptacyjna + fluoryzacja z usunięciem miękkich złogów
Wypełnienie w zębie mlecznym
Wypełnienie w zębie mlecznym kolorem Twinky Star®
Trepanacja zęba martwego
Leczenie endodontyczne zęba mlecznego
Lakowanie bruzd - 1 ząb
Poszerzone lakowanie - 1 ząb
Instruktaż higieny, usunięcie kamienia, lakierowanie
CHIRURGIA
Usługa
Ekstrakcja zęba prosta
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego z dłutowaniem wewnątrz-zębodołowym
Ekstrakcja zęba mlecznego
Podcięcie wędzidełka wargi
Nacięcie ropnia
PROTETYKA
Usługa
Konsultacja
Proteza całkowita akrylowa
Proteza częściowa akrylowa
Mikroproteza do 3 punktów
Proteza szkieletowa
Proteza acetalowa (elastyczna)
Licówka ceramiczna
Korona pełnoceramiczna
Korona na podbudowie metalowej
Korona na podbudowie cyrkonowej
Różowa porcelana
Wkład koronowo - korzeniowy
Most adhezyjny wykonany metodą bezpośrednią
Naprawa protezy
Podścielenie protezy

Warunki gwarancji

Chcąc ujednolicić prawa pacjentów do reklamacji, gabinet stomatologiczny DENTIKA opracował szczegółowe warunki gwarancji, obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.

  1. Gwarancją objęte są wypełnienia kompozytowe obejmujące nie więcej niż 1/2 wielkości zęba. Gabinet udziela 6 miesięcznej gwarancji na określone wyżej wypełnienia, zobowiązując się do bezpłatnego powtórnego udzielenia świadczenia medycznego, polegającego na powtórnym wypełnieniu ubytku powstałego po utracie wypełnienia wykonanego w naszym gabinecie. Gwarancji udziela się pacjentom, którzy mają pełne łuki zębowe (własne zęby lub uzupełnione protetycznie). Należy pamiętać o tym, że nawet pojedyncze braki w uzębieniu doprowadzają do nadmiernych przeciążeń w obrębie odbudowanych zębów. W przypadku większej odbudowy (obejmującej więcej niż 1/2 zęba) zawsze występuje większe narażenie na utratę lub złamanie wypełnienia.
  2. Gabinet udziela 12 miesięcznej gwarancji na uzupełnienia protetyczne ceramiczne (stałe: korony, mosty) oraz na uzupełnienia ruchome (protezy akrylowe, acetalowe) pod warunkiem uzupełnienia pozostałych braków zębowych w obu łukach i zachowania prawidłowych zasad użytkowania (m.in. odpowiednia higiena, wizyty kontrolne).
  3. Gabinet nie udziela gwarancji w przypadku odbudowy zęba o złym rokowaniu, wykonanym na prośbę pacjenta (po wcześniejszym poinformowaniu pacjenta oraz zaproponowaniu alternatywnych metod leczenia).
  4. Gabinet nie udziela gwarancji na wypełnienia wykonane u dzieci (dotyczące zębów mlecznych), ze względu na trudności w osiągnięciu idealnych warunków współpracy i suchości pola zabiegowego koniecznego do założenia wypełnień.
  5. Gabinet nie udziela gwarancji na leczenie endodontyczne (kanałowe) ze względu na rozległy zasięg procesu chorobowego oraz złe wstępne rokowania każdego zęba objętego patologią miazgi. Jednocześnie DENTIKA informuje wszystkich pacjentów o korzystniejszych rokowaniach leczenia endodontycznego (większe szanse na brak powikłań) podjętego w gabinetach specjalistycznych (leczenie z użyciem mikroskopu).
Zapraszamy do świadomego korzystania z naszych usług.

Z poważaniem,
Katarzyna Pelczar - właściciel gabinetu DENTIKA